Kotva
Mapa webu
Mgr. Markéta Kollárová
ředitelka školy
Mgr. Ivana Drozdová
zástupce ředitelky školy pro 1. stupeň
Mgr. Ondřej Lovacký
zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň

Název školy

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563,

okres Chomutov

 

Kontakt

 

Budovatelů 1563, Jirkov 431 11

 

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Kollárová

IČ: 00830275

IZO: 102129401

RED IZO: 600077420

Telefon: +420 474 721 250

                 +420 775 662 763

Web: https://www.1zsjirkov.cz 

E-mail: 1zs@1zsjirkov.cz 

Číslo účtu: 11835441/0100

Datová schránka: im2pdnx

Pedagogové vykonávající specializovanou činnost
Mgr. Ludmila Bryndová
výchovný poradce
Mgr. Jaroslava Paganiková
školní speciální pedagog
Mgr. Dagmar Režná
školní metodik prevence
Mgr. Mirela Tomeczková
školní psycholog
Mgr. Eva Vaculová
koordinátor environmentální výchovy
Přípravná třída
Mgr. Blanka Knižková
třídní učitelka 0. P
1. stupeň
Mgr. Terezie Braunová
třídní učitelka 4. B
Mgr. Ivana Čopíková
třídní učitelka 5. B
Mgr. Martina Fesslová
třídní učitelka 2. A
učitelka Inf
Mgr. Lenka Jelínková
třídní učitelka 2. B
Mgr. Hana Macalíková
třídní učitelka 5. A
Mgr. Jana Nosková
třídní učitelka 1. A
Mgr. Jitka Nováková
třídní učitelka 4. A
Mgr. Radka Schejbalová
třídní učitelka 3. B
Mgr. Iveta Tvrdíková
třídní učitelka 3. A
Mgr. Eva Vaculová
třídní učitelka 1. B
2. stupeň
Mgr. Hana Armstark
třídní učitelka 6. B
učitelka Aj, OSR
Mgr. Ludmila Bryndová
učitelka Z, Pč, Př, Vz
Mgr. Michaela Černá
třídní učitelka 7. B
učitelka Čj, Vo, OSR, ŠkČ
Mgr. Jitka Deutscherová
třídní učitelka 8. A
učitelka M, Fy, PM, OSR
Mgr. Ivana Drozdová
učitelka Nj, Vv, Vd
Bc. Michal Havlíček
učitel Aj, Tv, Inf
Mgr. Zdeňka Horníčková
učitelka M
Mgr. Markéta Kollárová
učitelka Inf
Ing. Veronika Kovalová
třídní učitelka 7. A
učitelka M, Tv, Vd, Inf, OSR
Mgr. Roman Křelina
učitel Vv, VDi
Mgr. Lenka Langová
učitelka Aj
Mgr. Ondřej Lovacký
učitel M, Inf
Bc. Miloslav Nevole
učitel Tv, Inf, Z, SH
Stanislava Nováková
učitelka Aj, AK
Mgr. Dagmar Režná
učitelka Tv, SH, SA
Mgr. Petra Rohuschová
třídní učitelka 8. B
učitelka Čj, Aj, OSR, SAj
Mgr. Miriam Skoumalová
třídní učitelka 9. B
učitelka Čj, Hv, OSR, HS
Ing. Ladislav Starý
učitel MM
Mgr. Pavlína Státníková
třídní učitelka 6. A
učitelka Čj, D, OSR
Mgr. Eva Šmídlová Hanušová
třídní učitelka 9. A
učitelka Ch, Př, OSR
Mgr. Mirela Tomeczková
učitelka Vz
Ing. Magdalena Tučková
učitelka PřS
Mgr. Petr Švarc
učitel M, Inf, Fy, VDT
Mgr. Lenka Vorlíčková
učitelka Nj, Vo
Jana Zdráhalová
učitelka Vv
Asistenti pedagoga
Markéta Bašková
3. B
Veronika Dolejšková
5. B
Mgr. Marcela Havlišová
6. B
Dana Kuricová
8. A
Bc. Veronika Lederová
7. A
Hana Magni
2. A
Jana Petržilková Ottová
2. B
Eva Tomášková
4. A
Jakub Vydrář
1. B
Vychovatelky školní družiny
Kateřina Adamcová
vedoucí školní družiny
3. oddělení
Jana Dugová
2. oddělení
Ing Hana Kufová
5. oddělení
Denisa Kvochová
1. oddělení
Angelika Šustová
4. oddělení
Ostatní zaměstnanci školy
Ing. Anna Vlachová Kukučová
hospodářka
Miloš Václavek
školník
Andrea Vrbová
sekretářka
Paní kuchařky
Lenka Šípková
vedoucí školní jídelny
Helena Jurecová
Lucie Mrňáková
Anděla Nachtigalová
Lenka Vaculíková
Martina Veverková
Paní uklízečky
Adriana Čičáková
Simona Dadučová
Anna Kočnárová
Jiřina Štecherová
Barbora Vaculíková
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.