Kotva
Mapa webu

Organizace a provoz


Oddělení ŠD

Oddělení

Vychovatelka

Rozdělení tříd

Umístění

1.

Denisa Kvochová

1. A; 4. A

Budova školní družiny

2.

Jana Dugová

0. P; 3. B; 3. A (část)

Budova školní družiny

3.

Kateřina Adamcová

1. B; 4. B; 5. A

Budova školní družiny

4.

Angelika Šustová

2. A; 3. A (část)

Budova školy

5.

Marie Lienertová

2. B; 3. A (část)

Budova školy

 

Cílem ŠD je vytvořit místo, kde žáci pobývají po vyučování rádi a kde se rozvíjejí jejich schopnosti, nadání, dovednosti a postoje. Vytváříme dětem prostor pro seberealizaci nabídkou smysluplného trávení volného času v přátelském kolektivu.

 

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

Provozní doba ŠD - od 6.00 – 8.00 hod. a od 11.30 – 16.30 hodin.

Ranní školní družina –  6.00 hod. –  8.00 hod.

Děti denně doprovázíme přes silnici ke škole.

Odpolední školní družina –  11.30 hod. – 16.30 hod.

 

Přihlašování dětí do ŠD

Do školní družiny jsou zařazováni žáci přípravné třídy, 1. až 5. ročníku.

Rodiče jsou seznámeni s chodem ŠD, vyplňují zápisový lístek s potřebnými údaji ohledně odchodů či odvádění dítěte.

Pokud má dítě zdravotní problémy, je nutné o nich informovat na zápisním lístku, případně konzultovat s vychovatelkou.

Škola může požadovat potvrzení o zaměstnání rodičů (zákonných zástupců) dítěte.

 

Poplatky na provoz ŠD

Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč měsíčně za jednoho žáka.

Roční poplatek činí 1500,- Kč.

Platba je možná i na pololetí. Jednorázový poplatek 750,-Kč za pololetí se provádí 2x ročně. Poprvé za období září až leden (splatnost do konce září) a podruhé za období únor až červen (splatnost do konce  ledna).

 

Platbu provádějte na školní účet číslo: 11835441/0100

Při platbě prosím uvádějte variabilní symbol 1zprávu pro příjemce ŠD, příjmení a jméno žáka, třída (např.: ŠD Novák Jan 1.A)

V případě sourozenců proveďte platbu za každého zvlášť.

 

V září se platí jednorázový poplatek 100,- Kč na akce ŠD, odměny pro děti, kapesníky, šťávu a školní potřeby (to je 10,- Kč na jeden měsíc ).

 

Vnitřní chod ŠD

Přihlášené dítě navštěvuje ŠD pravidelně, absenci je potřeba omluvit. Odchod z výchovné činnost je povolen do 13.30 hod., a poté až po 14.30 hod. Na ranní ŠD nemusí děti docházet pravidelně, pouze dle vašich potřeb.

Čas odchodu ze ŠD musí být doložen zápisním lístkem nebo poznámkou v družinovém notýsku. Na telefonní vzkazy nebudou děti uvolňovány ze ŠD, pouze osobně nebo písemně. Odejde-li dítě bez potvrzení, je odchod považován za útěk a hlášen na Policii ČR. Pokud nevyzvednete své dítě do 16.30 hod. a nedokážeme se s Vámi spojit, Vaše dítě předáme na městskou policii.

Každé dítě obdrží družinový notýsek, do kterého zapisujte informace pro vychovatelku (např. odchody po obědě nebo v jiném čase, než je na zápisním lístku ).

Zákonní zástupci musí při nemoci dítěte včas odhlásit obědy u vedoucí školní jídelny.

Prosíme, viditelně označte dítěti všechny osobní věci. Děti se mohou ve ŠD převlékat. Nachystejte dítěti náhradní oblečení na převlečení pro venkovní aktivity.

Děti, které jsou ve ŠD déle než do 15:00 hod., si mohou ve ŠD psát domácí úkoly a připravovat se na druhý den do školy.

V případě opakované hrubé nekázně dítěte, ohrožování bezpečnosti své nebo jiných dětí, může být žák na základě rozhodnutí ředitelky školy z družiny vyloučen.

 

Dokumenty ŠD

Stáhnout PDF
Vnitřní řád ŠD358.35 kB
Stáhnout PDF
Zápisní lístek ŠD207.04 kB