Kotva
Mapa webu

Formuláře ke stažení


Stáhnout PDF
Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání132.55 kB
Stáhnout PDF
Žádost o komisionální přezkoušení žáka132.82 kB
Stáhnout PDF
Žádost o druhopis173.97 kB
Stáhnout PDF
Žádost o IVP103.71 kB
Stáhnout PDF
Přihláška do ŠD207.04 kB
Stáhnout PDF
Přihláška ke stravování188.34 kB
Stáhnout PDF
Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka98.25 kB
Stáhnout PDF
Žádost o dohled nad žáky93.49 kB
Stáhnout PDF
Žádost o individuální vzdělávání podle §41105.38 kB
Stáhnout PDF
Žádost o plnění povinné škol. docházky v zahraničí104.38 kB
Stáhnout PDF
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání197.72 kB
Stáhnout PDF
Žádost o přijetí do přípravné třídy209.88 kB
Stáhnout PDF
Žádost o přestup žáka150.29 kB
Stáhnout PDF
Žádost o odklad247.36 kB
Stáhnout PDF
Žádost o dodatečný odklad245.1 kB
Stáhnout PDF
Žádost o uvolnění z výuky (dovolená apod.)102.07 kB
Stáhnout PDF
Žádost o uvolnění z výuky z důvodu talentu129.64 kB
Stáhnout PDF
Žádost o uvolnění z TV127.92 kB

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.