Kotva
Mapa webu

Školní metodik prevence


Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Režná

 

 

telefon: +420 474 721 250

email: dagmar.rezna@1zsjirkov.cz

 

KONZULTACE

  • Pro žáky - o přestávkách mezi vyučováním, po vzájemné dohodě kdykoliv podle potřeby
  • Pro rodiče

                 Pondělí: 7:30 - 8:30 hod.

                 Čtvrtek: 7:30 - 8:30 hod., 13:00 - 13:45

                 Pátek:    7:00 - 7:30 hod. (Jiný termín po individuální dohodě).

Standardní činnosti školního metodika prevence

Cílem prevence na škole je předcházet začátkům užívání legálních i nelegálních drog (prvnímu užití) a problémům spojených s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou. Program primární prevence usiluje o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

 

Aktivity spojené s prací školního metodika prevence sociálně patologických jevů jsou:

· zpracovává Školní preventivní program  
· zajišťuje spolupráci s odborníky (besedy, šetření ve třídách…) 
· zajišťuje stálé informace pro žáky (nástěnka, filmy, letáky, slovní informace…) 
· shromažďuje materiály ze školení k problematice návykových látek
· předává informace o návykových látkách a rizicích jejich užívání učitelům, dětem a mladistvým 
· ovlivňuje postoje a chování dětí v případech, že se skutečně setkají návykovými látkami
· monitoruje sociálně patologické jevy na škole

 

Stáhnout PDF
Preventivní program školy 2021/20222.13 MB