Kotva
Mapa webu

Výchovný poradce


Výchovný poradce: Mgr. Ludmila Bryndová

 

 

telefon: +420 474 721 250

email: ludmila.bryndova@1zsjirkov.cz

 

KONZULTACE

  • Pro žáky - o přestávkách mezi vyučováním, po vzájemné dohodě kdykoliv podle potřeby
  • Pro rodiče - po předběžné dohodě kdykoliv v týdnu po vyučování podle možností rodičů, konzultace může probíhat i online

 

Vážení rodiče, milí žáci,

výchovný poradce na naší škole zajišťuje poradenské služby ohledně výběru dalšího studia na středních školách. Věnuji se kariérovému poradenství, které zahrnuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu, vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Dále se zabývám problémy, které se týkají řádné docházky do školy, vztahy mezi žáky a učiteli i mezi sebou navzájem. Zajišťuji návštěvy žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb. Při poskytování služeb spolupracuji s dalšími institucemi: PPP, SPC, orgány sociálně – právní ochrany dětí a mládeže, PČR, psychology, pediatry a s dalšími organizacemi.

Zabývám se vřazováním žáků do projektu Obědy pro děti, kontaktujte mě v případě potřeby.

Těším se na spolupráci s vámi, neváhejte mě kontaktovat.

 

Užitečné odkazy ke kariérovému poradenství

 

www.infoabsolvent.cz      www.narodnikvalifikace.cz 
www.atlasskolstvi.cz         www.cermat.cz           

www.pppuk.cz/poradny   www.msmt.cz

 

PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

 

byly spuštěny nové stránky s informacemi k novému přijímacímu řízení na střední školy:

www.prihlaskanastredni.cz

Na daných stránkách najdete nové informace k přijímacímu řízení, které jsou zatím dostupné.

Došlo k významné změně v termínu podávání přihlášek, byl zkrácen jen do 20. února 2024.

Vše platí až od 1. 1. 2024, kdy se ministerstvo zavázalo dodat další podrobné informace.

Na stránkách Procvičování testů a úloh (cermat.cz) si mohou žáci vyzkoušet testy z předcházejících let.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.