Kotva
Mapa webu

Výchovný poradce


Výchovný poradce: Mgr. Ludmila Bryndová

 

 

telefon: +420 474 721 250

email: ludmila.bryndova@1zsjirkov.cz

 

KONZULTACE

  • Pro žáky - o přestávkách mezi vyučováním, po vzájemné dohodě kdykoliv podle potřeby
  • Pro rodiče - po předběžné dohodě kdykoliv v týdnu po vyučování podle možností rodičů, konzultace může probíhat i online

 

Vážení rodiče, milí žáci,

výchovný poradce na naší škole zajišťuje poradenské služby ohledně výběru dalšího studia na středních školách. Věnuji se kariérovému poradenství, které zahrnuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu, vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Dále se zabývám problémy, které se týkají řádné docházky do školy, vztahy mezi žáky a učiteli i mezi sebou navzájem. Zajišťuji návštěvy žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb. Při poskytování služeb spolupracuji s dalšími institucemi: PPP, SPC, orgány sociálně – právní ochrany dětí a mládeže, PČR, psychology, pediatry a s dalšími organizacemi.

Zabývám se vřazováním žáků do projektu Obědy pro děti, kontaktujte mě v případě potřeby.

Těším se na spolupráci s vámi, neváhejte mě kontaktovat.

 

Užitečné odkazy ke kariérovému poradenství

 

www.infoabsolvent.cz      www.narodnikvalifikace.cz 
www.atlasskolstvi.cz         www.cermat.cz           

www.pppuk.cz/poradny   www.msmt.cz

 

 

 

Přijímací řízení dodatek: zde (Velikost: 1.79 MB):