Kotva
Mapa webu

Koordinátor environmentální výchovy


Koordinátor EVVO: Mgr. Eva Vaculová

 

 

email: eva.vaculova@1zsjirkov.cz

 

Náplň práce:

 

  • naše škola je zapojena do projektu - RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět (dále též jen „program RECYKLOHRANÍ“) je to dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.
  • věnujeme se výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti životního prostředí, zejména osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu, nakládání s odpady a šetrnému hospodaření s vodou
  • rozvíjíme ekologické myšlení žáků a současně u nich podporujeme vnímání problematiky předcházení vzniku odpadu a potřeby správného nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči, bateriemi, tonery a cartridgemi nebo odpady a šetrného chování vůči životnímu prostředí obecně, ve škole je umístěn sběrný prostředek na zpětný odběr drobných elektrozařízení, box na zpětný odběr baterií a box na zpětný odběr laserových tonerů či inkoustových cartridgí
  • několikrát ročně, pořádáme sběrné dny papíru a tím se výrazně podílíme na šetření našich lesů

 

 

Nový školní rok s Recyklohraním – na co se můžete těšit

Plánované aktivity a projekty ve školním roce 2022/2023:

  • CELOROČNÍ PROJEKT – VZKAZ (V) LAHVI
    Připravujeme pro vás 5 osvětových úkolů. Od začátku září se žáci zapojí do úkolu s názvem Vzkaz (v) láhvi, při kterém se zaměří na třídění a recyklaci PET lahví. A pak postupně navážeme na témata klimatická změna, třídění a recyklace elektra, voda v krajině a nakonec ještě k tématu bezpečného využívání a recyklace baterií.
  • SBĚR papíru elektrospotřebičů

SBĚR starých mobilních telefonů - Starý mobil pro Remobil se soutěží o výlet do science centra

 

Kalendář Recyklohraní únor - červen (Velikost: 462.96 kB)

Vzkaz v lahvi (Velikost: 433.78 kB)

 

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí? Můžete si přečíst zde: (Velikost: 138.08 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.