Kotva
Mapa webu

Koordinátor enviromentální výchovy


Koordinátor EVVO: Mgr. Eva Vaculová

 

 

email: eva.vaculova@1zsjirkov.cz

 

Náplň práce:

 

  • naše škola je zapojena do projektu - RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět (dále též jen „program RECYKLOHRANÍ“) je to dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.
  • věnujeme se výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti životního prostředí, zejména osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu, nakládání s odpady a šetrnému hospodaření s vodou
  • rozvíjíme ekologické myšlení žáků a současně u nich podporujeme vnímání problematiky předcházení vzniku odpadu a potřeby správného nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči, bateriemi, tonery a cartridgemi nebo odpady a šetrného chování vůči životnímu prostředí obecně, ve škole je umístěn sběrný prostředek na zpětný odběr drobných elektrozařízení, box na zpětný odběr baterií a box na zpětný odběr laserových tonerů či inkoustových cartridgí
  • několikrát ročně, pořádáme sběrné dny papíru a tím se výrazně podílíme na šetření našich lesů