Kotva
Mapa webu

Přípravná třída


Co je přípravná třída a pro koho je určena? 

Třída je součástí základní školy a je určena pro vzdělávání dětí, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Úkolem je připravit tyto děti k bezproblémovému začlenění do první třídy.

 

Jak zapsat dítě do přípravné třídy?

Zákonný zástupce dítěte musí doložit:

  • žádost do přípravné třídy (žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy)
  • písemné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) o odkladu a o doporučení ke vřazení do přípravné třídy
  • doporučení dětského lékaře

 

Pokud byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky ředitelem jiné školy, je třeba toto rozhodnutí přiložit.

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy.

 

Stáhnout PDF
Žádost o přijetí do přípravné třídy199.14 kB
Stáhnout PDF
Žádost o odklad223.15 kB

 

Kdo vede přípravnou třídu?

Děti jsou vedeny zkušeným a kvalifikovaným pedagogem, v současnosti Mgr. M. Luňákovou.

 

Kolik dětí zde může být?

Třída je určena max. pro 15 dětí. To zajistí dostatečný individuální přístup.

 

Jaký bude rozvrh?

Děti v přípravné třídě mají denně 4 vyučovací hodiny (8:00 - 11:40). Výuka netrvá 45 minut, ale je rozdělena do 20 minutových bloků.

 

Je docházka povinná?

Ano, děti musí docházet denně a dodržovat daný rozvrh. Nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle platného školního řádu.

 

Budou děti dostávat známky?

V přípravné třídě neznámkujeme. V pololetí a na konci školního roku dostanou děti slovní hodnocení.

 

Platí se přípravná třída?

Přípravná třída je bezplatná, nutno je jen vybavit dětem aktovku, pořídit cvičební úbor a nutné pomůcky k výuce. Seznam pomůcek:

Stáhnout PDF
školní potřeby PT56.77 kB

 

Mohou děti navštěvovat školní jídelnu a družinu?

Ano. Po skončení výuky mohou přejít do školní družiny (za poplatek) a školní jídelny (nutno obědy uhradit).