Kotva
Mapa webu

Přípravná třída


Co je přípravná třída a pro koho je určena? 

Třída je součástí základní školy a je určena pro vzdělávání dětí, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Úkolem je připravit tyto děti k bezproblémovému začlenění do první třídy.

 

Jak zapsat dítě do přípravné třídy?

Zákonný zástupce dítěte musí doložit:

  • žádost do přípravné třídy (žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy)
  • písemné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) o odkladu a o doporučení ke vřazení do přípravné třídy
  • doporučení dětského lékaře

 

Pokud byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky ředitelem jiné školy, je třeba toto rozhodnutí přiložit.

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy.

 

Stáhnout PDF
Žádost o odklad247.36 kB
Stáhnout PDF
Žádost o přijetí do přípravné třídy775.91 kB

 

Kdo vede přípravnou třídu?

Děti jsou vedeny zkušeným a kvalifikovaným pedagogem, v současnosti Mgr. B. Knižkovou.

 

Kolik dětí zde může být?

Třída je určena max. pro 15 dětí. To zajistí dostatečný individuální přístup.

 

Jaký bude rozvrh?

Děti v přípravné třídě mají denně 4 vyučovací hodiny (8:00 - 11:40). Výuka netrvá 45 minut, ale je rozdělena do 20 minutových bloků.

 

Je docházka povinná?

Ano, děti musí docházet denně a dodržovat daný rozvrh. Nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle platného školního řádu.

 

Budou děti dostávat známky?

V přípravné třídě neznámkujeme. V pololetí a na konci školního roku dostanou děti slovní hodnocení.

 

Platí se přípravná třída?

Přípravná třída je bezplatná, nutno je jen vybavit dětem aktovku, pořídit cvičební úbor a nutné pomůcky k výuce. Seznam pomůcek:

Stáhnout PDF
pomucky-do-pripravne-tridy-pro-skolni-rok-2022-23.pdf114.92 kB

 

Mohou děti navštěvovat školní jídelnu a družinu?

Ano. Po skončení výuky mohou přejít do školní družiny (za poplatek) a školní jídelny (nutno obědy uhradit).

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.