Kotva
Mapa webu

Školní speciální pedagog


Školní speciální pedagog: Mgr. Jaroslava Paganiková

 

 

telefon: +420 722 830 507

email: jaroslava.paganikova@1zsjirkov.cz

 

KONZULTACE

  • Pro žáky - o přestávkách mezi vyučováním, po vzájemné dohodě kdykoliv podle potřeby
  • Pro rodiče - po telefonické domluvě kdykoliv během dne (mimo čtvrtka)

 

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

  • Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko – psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
  • Komunikuje s vedením školy, pedagogy, asistenty pedagoga, žáky a zákonnými zástupci.

 

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Školní speciální pedagog (dále ŠSP) vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. ŠSP nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.

ŠSP je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka. Základní činnosti ŠSP jsou v oblasti socializační a inkluzivní. Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními žáky a žáky s postižením. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání.

Speciální pedagog se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace.