Kotva
Mapa webu

Exkurze do našich Krušných hor


Když si chceme zažít prvouku v praxi, vyjedeme na Lesnou.

Stačí jen objednat program s určitým zaměřením a o ostatní se postará paní Herzánová, která naučné programy pořádá a organizuje. Protože jsme prvňáčci a musíme se teprve s přírodou seznámit, vyrazili jsme v první říjnový den do našich Krušných hor, abychom nabyli nových přírodovědných vědomostí a dovedností.

U infocentra na Lesné jsme vystoupili z autobusu, zapnuli si bundy až k nosu a nasadili teplé čepice. Už tam na nás čekala paní Herzánová se svou paní asistentkou, aby nás seznámily s programem, poučily, jak se máme chovat, a pak jako dvě skupiny – I.A a I.B – odvedly na počáteční stanoviště.

Během dne jsme si vyzkoušeli dva výukové programy. Každý trval hodinu a půl a po skončení první části si nás obě paní učitelky vyměnily a každá třída si vyzkoušela i program té druhé.

Oba programy byly sice zaměřeny na poznávání přírody, ale každý trochu jinak. Učili jsme se poznávat stromy, jejich části, na naučné stezce jsme pracovali s pracovními listy – kreslili, spojovali, poznávali, frotáží obkreslovali listy a skládali puzzle.

Celým dnem nás provázelo krásné slunečné počasí a pejsek Herzánových.

Těšíme se na naši další návštěvu Lesné. Nebudeme na ni čekat dlouho, protože dvacátého prosince jsme už objednaní na vánoční vyrábění.

(R. Schejbalová)