Kotva
Mapa webu

Měření času v 6. ročníku


Na začátku května si obě šesté třídy vyzkoušely skutečně zajímavý experiment. Žáci dostali za úkol změřit dobu jednoho kyvu. Předtím než se chopili kyvadla tvořeného kovovým závažím na provázku, naučili se rozlišit mezi kyvem a kmitem. Poté  pomocí digitálních stopek několikrát po sobě změřili čas a jeho hodnoty zapisovali do protokolu o laboratorní práci. Na závěr skupinové práce ještě vypočítali aritmetický průměr doby jednoho kyvu, který zaokrouhlili na požadovaný řád. Z našich „malých“ šesťáků se za necelý jeden školní rok stali zkušení experimentátoři. Za to si od nás zaslouží velkou pochvalu.

(J. Deutscherová a P. Švarc – vyučující fyziky)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.